கண் ணா ல ட்டு தி ன் ன ஆ சை யா தி ரை ப் ப ட த் தி ல் ந டி த் த பி ர ப ல ந டி க…

சி னிமா உ லகில் ஏராள மான நடன இய க்குனர்கள் இரு க்கின் றார்கள். அந்தவகையில் சிவச ங்கரம் ஒருவர். ச மீபகா லமாக த மிழ் சினிமாவில் ஏரா ளமா னவர்கள் கொ ரோ னவால் பாதி க்கப்பட்டு ள்ளார்கள். அதில் ஒரு சிலர்கள்…

சி வாஜி ப ட த் தி ல் வ ந் த அ ங் க வை … ச ங் க வை யா இ வ ங் க . . . ? ? ? நி ஜ த்…

அங்கவை, சங்கவை இலக்கியத்தில் வரும் வார்த்தை இது. ஆனால் இலக்கியத்தில் கூட இந்த பாத்திரங்கள் அவ்வளவு பேமஸ் இல்லை. ஆனால் சிவாஜி திரைப்பட கேரக்டராக வரும் அங்கவையும், சங்கவையும் பட்டி, தொட்டியெங்கும்…

80 க ளி ல் க ல க் கி ய ந டி கை அம லா வி ன் த ற் போ தை ய நி லை எ ன் ன வெ ன் று தெ ரி யு மா . . . ? ??…

நடிகை அமலா அக்கினேனி ஒரு இந்திய திரைப்பட நடி கை ஆவார். அவர் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாள, இந்தி, கன்னட மொழி படங்களில் தோன்றினார். மேலும் தி ரைப் படங்க ளில் நடிப்பதற்கு முன்பாக சாப் பாட்டு க்கு கூட வழி யில்…

மூக் கு த் தி அ ம் ம ன் ப ட த் தி ல் அ ப் பா வி பெ ண் ணா க ந டி த் த ந டி கை யா இ…

தற்போது இளைஞர்கள் மத்தியில் பல புது முக நடிகைகள் பிரபலமாகி வருகிறார்கள்.மேலும் இவர்கள் அனைவரும் பல விதமான புது புது போட்டோசூட்களை நடத்தி அதன் மூலம் ரசிகர்கள் மனதில் கனவு கன்னியாக இடம் பிடித்து…

மு ன் ன ணி ந டி க ர்க ளோ டு ந டி த் த பி ர ப ல நடிகை ஒ ய் விஜயா…!!! தற் போ து நி லை எ ன்…

இ ந்திய சி னிமாவில் ஏரா ளமான நடிகைகள் உள் ளார்கள். ஆனால், அதில் இருப்பவர் எ ல்லோரும் ம க்கள் ம த்தியில் நல்ல இட த்தை பிடி த்து வி ட மு டியாது. அது போன்று 80 கால கட்ட ங்களில் த மிழ் சி னிமாவின் மு…

சந் த ர மு கி யி ல் கு ட் டி பொ ம் மி யா க ந டி த் த சி று மி யா இ து . . . ? ? ?…

தமிழ் சினிமாவில் மிக முக்கியமான ஒரு படமாக இருந்து வரும் படம் பல ஆண்டுகளாக பலருக்குமே பேவரைட் படமாக இருந்து வருவது சந்திரமுகி தான். பி. வாசு இயக்கத்தில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த், நயன்தாரா மற்றும்…

அ ட இ ள ம் ந டி கை அ னி கா வி ற் கு இ ப் ப டி ஒ ரு அ ண் ண ன் இ ரு க் கி றா ரா . . .…

இப்போது சில மாடல் அழகிகள் எல்லாம் சமூக வலைதள பக்கங்களில் அதிகமாக ட்ரென்ட் ஆனவர்கள் எல்லாம் மிகவுமே வேகமாக சினிமாவில் நடிகையாக நடிக்க ஆரம்பித்து விடுகின்றார்கள். அப்படி சிறு வயது நடிகைகளாக நடித்து வந்த…

இ று தி ச் சு ற் று ப ட த் தி ல் நா ய கி யி ன் அ க் கா வா க ந டி த் த வ ரா இ து . . .…

தமிழ்த்திரையுலகில் சாக்லேட் ஸ்டார் என்றால் நடிகர் மாதவனைச் சொல்லலாம். காதல் சடுகுடு குடு..”என அலைபாயுதே படத்தில் அமுல்பேபியாக வருபவர் மாதவன். மீசை வைக்காத இவர் மீது அப்போது ஆசை வைத்தவர்கள் பலர்.…

முத ன் மு றை யா க த ன து ம னை வி யை பி ர ப ல மா ன நி க ழ் ச் சி க் கு அ ழை த் து வ ந்…

விஜய்டிவியில் இப்போது மிக பெரிய பிரபலங்கள் சினிமாவில் என்ட்ரி கொடுத்து வருகின்றர்கள். அப்படி மிக பெரிய மேலும் இப்போது இருக்கும் மற்ற சேனல்களின் தொகுப்பாளர்கள் விட அதிகமாக் மக்கள் மத்தியில் கவனம்…

பி க் பா ஸ் அ க்‌ ஷ ரா 1 5 வ ரு ட ம் மு ன் பே ப ட த் தி ல் ந டி த் து ள் ளா ரா . . .…

பிக்பாஸ் இல்லம் பலருக்கும் நல்ல ஓப்பனிங்காக இருக்கிறது. இதன் முதல் சீசனில் கலந்துகொண்ட ஓவியா இதன் மூலம் தமிழகத்தின் பட்டி, தொட்டியெங்கும் பேமஸ் ஆனார். அதேபோல் ரைசா_ஹரீஸ் ஜோடி பியார் பிரேமம் காதல்…