அ ட இ ள ம் ந டி கை அ னி கா வி ற் கு இ ப் ப டி ஒ ரு அ ண் ண ன் இ ரு க் கி றா ரா . . .…

இப்போது சில மாடல் அழகிகள் எல்லாம் சமூக வலைதள பக்கங்களில் அதிகமாக ட்ரென்ட் ஆனவர்கள் எல்லாம் மிகவுமே வேகமாக சினிமாவில் நடிகையாக நடிக்க ஆரம்பித்து விடுகின்றார்கள். அப்படி சிறு வயது நடிகைகளாக நடித்து வந்த…

இ று தி ச் சு ற் று ப ட த் தி ல் நா ய கி யி ன் அ க் கா வா க ந டி த் த வ ரா இ து . . .…

தமிழ்த்திரையுலகில் சாக்லேட் ஸ்டார் என்றால் நடிகர் மாதவனைச் சொல்லலாம். காதல் சடுகுடு குடு..”என அலைபாயுதே படத்தில் அமுல்பேபியாக வருபவர் மாதவன். மீசை வைக்காத இவர் மீது அப்போது ஆசை வைத்தவர்கள் பலர்.…

முத ன் மு றை யா க த ன து ம னை வி யை பி ர ப ல மா ன நி க ழ் ச் சி க் கு அ ழை த் து வ ந்…

விஜய்டிவியில் இப்போது மிக பெரிய பிரபலங்கள் சினிமாவில் என்ட்ரி கொடுத்து வருகின்றர்கள். அப்படி மிக பெரிய மேலும் இப்போது இருக்கும் மற்ற சேனல்களின் தொகுப்பாளர்கள் விட அதிகமாக் மக்கள் மத்தியில் கவனம்…

பி க் பா ஸ் அ க்‌ ஷ ரா 1 5 வ ரு ட ம் மு ன் பே ப ட த் தி ல் ந டி த் து ள் ளா ரா . . .…

பிக்பாஸ் இல்லம் பலருக்கும் நல்ல ஓப்பனிங்காக இருக்கிறது. இதன் முதல் சீசனில் கலந்துகொண்ட ஓவியா இதன் மூலம் தமிழகத்தின் பட்டி, தொட்டியெங்கும் பேமஸ் ஆனார். அதேபோல் ரைசா_ஹரீஸ் ஜோடி பியார் பிரேமம் காதல்…

து ப் பா க் கி ப ட த் தி ல் வி ஜ ய் க் கு த ங் கை யா க ந டி த் த பெ ண் ணா இ து . .…

தளபதி விஜய்க்கு ரசிகர்கள் இல்லாத வீடுகளே இல்லை என்று சொல்லலாம். தமிழகத்தின் செல்லப்பிள்ளை என்றே அவரை சொல்லிவிடலாம். இளையதளபதி என அவரை ரசிகர்கள் உச்சிமுகர்ந்து கொண்டாடிக் கொண்டினர். இப்போது தளபதியாக்கி…

மு ந் தா னை மு டிச் சு ப ட த் தி ல் ந டி த் த பொன் டி ய னா இ வ ர் . . . ? ? ? 4 5 0…

சிலர் என்னதான் நூற்றுக்கணக்கான படங்களில் நடித்திருந்தாலும் வெளியுலகுக்கு தெரியமாட்டார்கள். ஆனால் சிலருக்கோ ஒரு படமே பெரிய அளவில் முகவரி கொடுத்துவிடும். அந்தவகையில் 450 படங்களில் நடித்திருந்தாலும்…

ச து ர ங் க வே ட் டை தி ரை ப் ப ட நா ய கி யா இ வ ங் க . . . ? ? ? தி ரு ம ண ம் ஆ…

தமிழ்திரையுலகில் பெரிய நட்சத்திரங்கள் இல்லாவிட்டாலும் சில படங்கள் நல்ல கதையம்சத்திற்காக பெரிய அளவில் வெற்றிபெற்றுவிடும்.இஷாரா நாயர் என்பவர் தமிழ் திரைப்பட நடிகையாவார். இவர் தெலுங்கு திரைப்படங்களில்…

தமி ழ் ப ட த் தை த வி ர வே று எ ந் த மொ ழி யி லு ம் ந டி க் க மா ட் டே ன் … ! ! !…

தமிழ் படத்தை தவிர வேறு எந்த மொழியிலும் நடிக்க மாட்டேன்…!! அட இவர் தமிழ்நாட்டிற்கே பிடித்த நடிகர் ஆச்சே…!! 400 திரைப்படங்களுக்கு மேலே நடித்தாலும் தமிழ் மொழியில் தான் நடிப்பேன் என்ற சபதத்தோடு இருந்த ஒரே…

தி ல் லு மு ள் ளு ப ட ந டி கை வி ஜி யி ன் ம க ள் யா ர் தெ ரி யு மா . . . ? ? ? அ ட ,…

90களில் நடித்த சி னிமா நடிகை தற்போது ஒரு சி லர் மட்டுமே உள் ளார்கள். அதிலும் ஒரு சில நடி கைகளின் மக ள்கள் தற்போது சினிமா துறை க்குள் வர போ ராடி வருகிறா ர்கள். அந்த வகையில் பாலச்சந்தர் இய க்கத்தில்…

வி ல் அ ம்பு ப ட த் தி ல் ந டி த் த ந டி கை யா இ து . . . ? ? ? த ற் போ து எ ன்ன செ…

கடந்த, ஆண்டு வெளியான திரை ப்படம் தான் காடு. அந்த திரை ப்படத்தில் மூ லம் தான் நடிகையாக அறிமுகம் ஆனவர் தான் நடிகை சம்ஸ் க்ருதி ஷெ னாய். இவர் மலை யாளம், தெலு ங்கு, த மிழ் மற்றும் க ன்னட திரைப்ப டங்களில்…