நடிகர் மகேஷ் பாபுவிற்கு இவ் வளவு பெரிய மகளா.? ஹீரோயின்க ளுக்கே டஃப் கொடுக் கும் அவரது மகள் .!! வெளி யான புகைப் படத்தை பார்த்து ஷாக் ஆன ரசிக ர்கள்.!

0

தெலு ங்கு  சினி மாவின்   சூப்பர் ஸ்டார்   நடிக ராக  இருப்பவ ர்   தான் நடிகர் மகேஷ்பாபு  .  இவர்  கடைசி யாக     ச ர்க்கா ரு   வாரி  பட்டா   என்ற   திரைப்ப டத்தில்  நடித்திரு ந்தார்  . இந்த   திரை ப்படம்   ஓரளவு க்கு   நல்ல  வெற்றி யை   கொடு த்தது.

 

 

இதை  அடுத் து   இவர்   இயக்கு னர்   ராஜ மௌலியுடன்   மிகப்பெ ரிய   பட்ஜெட்   படத்தில்   நடிக்க   இருப் பதாக   தற் போது   த  கவல்கள்   வெளி யாகி   இருக் கிறது.  இவர்  நம்ரதா   என்ப வரை   2005 ஆம் ஆண்டு   திருமண ம்   செய்து  கொண் டார்.

 

 

இவர்க ளுக்கு  ஒரு மகன்  மற்றும்   மகள்   இருக் கிறார்  .  மகள் 2012 ஆம்  ஆண்டு தான் பிறந் தார்  . ஆனால்   தற்போது    வள ர்ந்து   இருக் கிறார்  .  இணையத்தி ல்   எப் போதும்   ஆக்டி வாக   இருக் கக்கூடி யவர்   .   இவர்   தந்தை யை   போ ன்றே   நடனத் தில்   அதிக   ஆர்வம்   கொண் டவர். 

 

 

அதனால்  அவ்வப் போது   நடனமா டிய   வீடியோ க்களை   இன்ஸ்டா கிராமில்  பதிவிட்டு   வருகி றார்  . இந்த   நிலை யில்   10   வய தாகும்   சித்தா ரா   பாவாடை   தாவ ணியில்   ஹீரோ யின்க ளுக்கு  டப்    கொடு க்கும்   வகையி ல்   புகைப்ப டங்களை   இணை யத்தில்   பதிவு   செய்து   இருக் கிறார்.

 

 

இதை  பார் த்த   பலரும்  10   வயதி லேயே   இவ்வ ளவு   அழகா   என   கமெ ண்ட்   செய்து வருகிறா ர்கள் .   மேலும் இன்னும்   சில   வருட ங்களில்   மகேஷ்   பா புவின்  மகள்  நடிகை யாக   அறிமுக மானா லும்   ஆச்சரிய ப்படுவ தற்கு   எதுவும்   இல்லை.

 

 

மகேஷ் பாபு   மற்றும்  அவ ருடைய   மகள்   இருவ ரும்   கடந்த ஆண்டு சின்னத்தி ரையின்  பிரபல   டான்ஸ்   ஷோவில்   கலந்து   கொண் டனர் .    கூடிய   விரை வில்   மகளை   ஹீரோயி னாக  அறி முகம்   செ ய் வார்   என்ப தில்   எ ந்த  சந்தே கமும்  இல்லை .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.