நடிகர் விஷா லால் திருமண த்தையே வெறுத் துப்போன வரலட்சுமி.! விஜய் டிவி பிரபலத்தின் மீது ஏற்பட்ட காதல் ஆசை.!! விரைவில் திரும ணமா .? எந்த நடிகர் நீங்களே பாருங்க.!!

0

தமிழ்  சினிமா வின்   பிரபல   நடிகையாக   இருப்ப வர்  தான் நடிகை  வரலட்சுமி .  இவர் நடிக ர்   சரத்கு மாரின்  மகள்  .  தற்போது   வில்லி’    கதாபாத் திரம்   என்றாலே இவர்தான்   வந்து   நிற்கி றார்  .  அந்த அளவிற்கு   நெகட் டிவ்   கதாபா த்திரங் களில்  அசத்தி யிருக் கிறார்.

 

 

தமிழில்  சண்டக் கோழி  2    ப டத்தில்  வில்லி யாக   நடித்து   அசத்தி    இரு ந்தார் .  அதை   தொட ர்ந்து   தற்போது   தெலுங்கு   படங்க ளிலும்  வில்லி யாக   நடித்து வருகி றார் .   இவர் விஷாலை   உருகி உருகி   காத லித்து   வந் தார்  . ஆ னால் இருவரும் திடீரென   பி ரேக்   அப்   செய்து   பிரிந்து  வி ட்டனர்.

 

அதன்பின்  திருமண த்தில்   ஆர்வம்   இல்லாமல்     இ ருந்து   வ ந்தார் .   வயது 38 ஆகியும்   திரும ணம்  செய்து   கொள் ளாமல்   இவர்  படங்க ளை   நடித்து க்   கொண்டிரு ப்பது   கவலை யாக   இ  ருக்கிறது   என   சரத்கு மார்   தெரிவித் திருந்தா ர்.  இந்த நிலையில்  இவர்   ஒ ரு   இளம்   நடிகரை   காத லித்து   வருகி றாராம். 

 

 

அவரை தான்   திரும ணம்   செய்து கொள்ள   இருப்பதா கவும்   தற் போது   தகவல் வெளியாகி   இருக்கி றது  .  அவர் வேறு யாரும் இல்லை   குக் வித் கோமாளி   நி  கழ்ச்சி   மூலம்   பிரபல மான   சந் தோஷ்  பிரதாப்  தான்  .  இவர்   சார்ப ட்டா   பரம்பரை  போன்ற   திரைப்ப டங்களி ல்   நடித்திரு க்கிறா ர்.

 

 

சந் தோஷ்   மற்றும்   வரலட்சு மி   தற்போது   கொன் றால்   பாவம் என்ற திரைப் படத்தில்   இணை ந்து   நடித்திரு ந்தனர் .  இந்த படத்திற்கு சுமாரான   விமர் சனங்கள் கிடைத் தது .   இந்த படம்   ஷூட் டிங்  போது   இருவரும்   தனியாக   நேரம் செலவ ழித்து   வந்து   இருக்கின் றனர்.

 

 

வெளி யிடங்க ளுக்கு  தனியாக   செல் வதும்  என  அதிக நேரம்   செ லவழித்து  வருகிறா ர்கள் .   இந்த ஜோடியின்   காதல் விவகாரம்   தற்போ து   அனைவ ருக்கும்   தெரிய வர  விரை வில்  திருமணம்  தான் என   சொல்லப் படுகி றது .  இந்த தகவல் இணை யத்தில்  பரவி  வைர லாகி   வருகி றது. 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.