பலரும் பார்த் திராத தளபதி விஜயின் தம்பி விக்ரா ந்தின் திருமண புகைப்ப டங்கள்.!

0

தமிழ்   சினிமாவின்  பிரபல   நடிக ராக   இருப்பவர் தான் நடிகர்   விக் ராந்த் .  இவர் 2005 ஆம் ஆண்டு கற்க கசடற என்ற   திரைப்ப டத்தின்   மூலம் நடிகராக அறிமுகமா னார்  .  இவர் நடிகர் தளபதி விஜயின்   உறவின ர்   என்பது  குறிப்பிடத் தக்கது.

 

 

 

கற்க கசடற  படத்தின் மூலம் அறிமுகமான  இவர் பின்   நினைத்து   நினை த்து,   பார்த் தேன்   முதல் கனவே  ,  நெஞ்சத்தை   கிள் ளாதே  ,  எங்கள் ஆசான்   போன்ற தொட ர்ந்து   அடுத்த டுத்த  படங்க ளில்   நடி த்து   வந்தார்.

 

 

 

பின்  மு த்துக்கு   முத்தாக படத்தின் மூலம் ரசிகர்கள்   மத்தி யில்   ந ல்ல வரவேற்பு பெற்றார் .   சினிமா   மட்டுமி ன்றி   நட்சத்திர கிரிக்கெட்   போட்டியி லும்   கலந்து கொண்டு   சிறப்பா க   விளையா டி   இருக்கி றார்  .

 

 

இவர்   தொ டர்ந்து  படங்க ளை   நடித்து   வந்தா லும்   தனக்கான   அங் கீகாரம் கிடைக்காமல்   தான் இருந்து  வருகி றா ர் .   பாண்டி யநாடு     படத்தில் இவரது கதாபா த்திரம்   பலரா லும்   பாராட்ட ப்பட்ட து  .   மேலும்  2021  ஆம் ஆண்டு  சர்வை வர்   நிகழ்ச்சி யில்   கலந்து   கொண்டு   இரு க்கிறார்.

 

 

இவர் நடிகை   மானசா   ஹேமச் சந்திரன்  என் பவரை   தி ருமணம்   செய்து கொண் டார்  .  2009 ஆம் ஆண்டு திருமணம்   நடைபெ ற்றது.   இவர்க ளுக்கு   தற்போது இரண்டு   குழந்தை கள்   இருக்கின்ற னர்  .  இவ ரது   திருமணம்   மிகவும்   பிரமாண் டமாக   நடைபெ ற்றது  .  அதன்   புகைப் படங்க ள்  இதோ

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.