இனிமேல் எல்லாம் இப்படி த்தான்.!! வடிவேலு போலவே தலை கண த்தில் ஆடும் முன்னணி காமெடி நடிகர் .!! அடுத்த ரெட் கார்டு இவருக்கு தானா.?

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரபல   காமெடி   நடிக ராக   இருந் தவர்   தான் வடிவேலு .  இ வர் பிரபல   நடிகராக   இருந்த போது   தலைகணத் தால்   வீழ்ந் தவர்   என்று தான் சொல்ல வேண்டும்  . தயாரிப் பாளரி ட ம்   பிரச்சனை   செய்து ரெட் கார்டு   வாங்கி படங்களை நடிக் காமல்   இருந் தார்.

 

தற் போது  மீண்டும் நடிக்க  வந்தும்   சில   பிரச்சனைகளை   செய்து   வரு கிறார்   என பரவலாக   பேசப்ப ட்டு  வரு கிறது .  இவர்   நகைச்சுவைக்கு பலரும்   ரசிக ர்கள்  தான்.    ஆனால்   இவர்   மறுபு றம்   உடன்   இ ருப்பவ ர்களை   வளர விடாமல்   தயாரிப் பாளர்க ளிடம்  தொல் லை   செய்து வந்து   கொண்டிருந் திருக் கிறார்.

 

 

இவரை  தொடர் ந்து   தற்போது மற்றொரு   பிரப ல   நகைச்சு வை   நடிகர்   இதை செய்து   வருவதாக   பேச்சு   வார் த்தை   அடிப ட்டு   வருகி றது  . அதாவது நடிகர் வடிவேலு   சினிமா வி ல்    நடி க்கும்   நான்கு  மணி  நேரம் நடிப்பேன்  என  பல கண்டிஷ ன்   போ டுவாராம்.

 

 

அதே போலத் தான்  தற்போது   நடிகர்   யோகி பாபு செய்து   வருகி றாராம் .  இவர் தற்போது  தமிழ்   சினிமா வின்   முன் னணி    காமெடி நடிகர் ஆக இருந்து   வரு பவர்.  வெளியாகும்   அனை த்து   படங்க ளிலும்   இவர் தான்   நடித்திரு ப்பார்.

 

 

அத னால்  கொஞ்சம்  திமிரி  ல்   புதிய   படங்களு க்கு   ந டிக்கும் பொழுது நான்கு மணி நேரம் தான்  நடிப்பேன்  என  நேரம்   குறித்து  தான் நடிக்க   வருகிறா ராம்.  அதனால்   இவரு க்கும்   அடுத்து   வடிவேலு   நிலை மை   தான் என பலரும் பேசி வருகிறா ர்கள்.

 

 

ஒருபு றம்  யோகி பாபு   பிஸியாக  இருக்க   மறு புறம்   சில   பிரச்ச னைகளும்   செய்து வருவ தாக   தான்   சொல் லப்படு கிறது .    இவரும்   இதுபோல் செய்தால் இவரும் வடிவேலு   நிலை மைக்கு   தான்  போவார் என   தற் போது   ரசிகர்கள் கூறி வருகி றார்கள்  .  இது   தற் போ து   இணையத் தில்  வைரலா கி   இருக் கிறது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.