நடிகர் பாபி சிம்ஹா வின் முழு திருமண மற்றும் குடும்ப புகைப்படங்கள் உள்ளே.!

0

தமிழ்  சினிமா வின்   பிரபல   நடிகராக இருந்து வருபவர் தான் நடிகர்  பாபி சிம்ஹா .  2007 ஆம் ஆண்டு   மாயக்க ண்ணாடி   என்ற   திரைப்பட த்தில்   சிறிய   கதாபாத்தி ரத்தில்   நடித்து   அறிமுக மான வர்  இவர்  .  அதன்பின் காதலில்   சொதப் புவது   எப்படி போன்ற   படங் களில்   நடித் தார்.

 

அதன் பின்   இயக்கு னர்   கார்த் திக்   சுப்புரா ஜுடன்   இணை ந்தார் .  கார் த்திக்   சுப்புராஜ்   இயக் கு ம் அனைத்து   திரைப்படங் களிலும்   இவர் கட்டாயம் நடித்து விடுவார் .  சூது  கவ்வு ம்   போன்ற   படங்களி ல்   அடுத்த டுத்து   நடித்தார்.   அதுவும் ஜிகர்த ண்டா  படத் தில்   நடி ப்பு   ப லராலும்   பாராட்ட  ப்பட்டது.

 

 

பல   விருது களையும்   குவித்தார் .   அதன் பின்னும்  பெங்க ளூர்  நாட்கள் ,   கோ  2 ,  மகான் போன்ற   திரைப்ப டங்களை   தொ டர்ந்து   நடித் து   வருகிறா ர்.    சாமி 2 படத்தில்   வில்ல னாக   நடித்திரு ந்தார்.

 

 

ஆனா ல்   இன்றும்   துணை  நடி கர்  ,  வில்லன்  என்று தான் அடையா ளப்படு த்தப்படுகி றார் .   ஒரு ஹீரோவாக   இன்னும்   வெற்றி படம் கொடுக்க   முடி யாமல் இருந்து   வ  ருகிறார்  .   இவர் கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு   ரேஷ்மி  மேனன் என்ற வரை திருமண ம்   செய்து   கொ ண்டார்.

 

 

இவர்க ளுக்கு  தற் போது  ஒரு வயது மகள்   இருக் கிறார்.   ரேஷ்மி யும் கதாநாய கியாக   நடித்த வர் தான் .   மாயா  ,  கிருமி   போன்ற சில   திரைப்படங்க ளில்  நடித்திரு க்கி றார் .   பலரும்  பார்க்காத   அவரது   திரு மண   புகைப்பட ங்கள்

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.