இளம் நடிகர் களை வைத்து கல்லா கட்ட முடிவெ டுத்த நடிகர் கமல் ஹாசன் .!! சிவ கார்த்தி கேயனை தொடர்ந்து வலை யில் சிக் கிய முக்கிய நடிகர்.!! இத் தனை கோடி பட் ஜெட்டா.?

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரபல நடிகர் கமல்  . இவர் விக்ரம்   திரைப் படத்தி ன்  வெற்றி யைத்   தொடர்ந்து தற்போது மிகவும்   பி சியாக   இருந்து   வரு கிறார் .  படங்க ளில்  நடிப்பதை   தொ டர்ந்து   படங்க ளை   தயாரிக் கவும்   ஆர்வம் காட்டி வருகிறார்.

 

 

அத னால்   பல   இளம்   நடிகர் களை  குறி வைத்து இவர்   கல்லா  கட்ட முடிவு செய்து இருக்கி றார்  . தற்போது  இந் தியன்    2     திரைப்பட ததில்   பிஸி யாக   நடித்து வரும் இவர்   ராஜ் கமல்   ஃபி லிம்ஸ்   என்ற  தயா ரிப்பு   நிறுவன த்தை   வைத்து அதன் மூலம் லாபம் பார்க்க   திட்டமிட் டு   இருக் கிறார்.

 

 

அதில்  முதலி ல்   சிக்கியவ ர்    தான் நடிகர்   சிவகார் த்திகே யன் .  சிவகார்த் திகேயனை  வைத் து   படத்தை   தயாரித் தால்   கண்டி ப்பாக   படம் லாபம் தரும் என்று எண்ணி   சிவகார்த் திகே யன்   படத்தை   தயாரிக் கிறார் .  கமல் இவரை தொடர்ந்து  தற்போது ஒரு  முக்கிய   புள் ளியும்   அந்த  லி ஸ்டில்   இணைந் திருக்கி றார்.

 

 

அவர் வேறு யாரும் இல்லை நடிகர் சிம்பு தான்  .  சமீபத் தில்   வெளி யான   தகவலின் படி சிம்பு  இயக் குனர்   தேசிங்கு பெரிய சாமி   உடன் புதிய படத்தில்   இணை இருக் கிறார்  . இந்த படத்தை   தான்   கமல் ஹாசன்  தயாரி க்கிறா ராம்.

 

 

மேலும்   சி ம்புவின்   கரி யரில்   100   கோடி  பட்ஜெ ட்டில்   உருவாகும் முதல் திரைப் படம்  இது என்று   சொல் லப்படுகி றது  . சிம்புவை   வைத்து ம்   படத்தை   தயா ரித்து வெற்றி பெற்று விட்டால்   அடுத்த டுத்து   முக்கி ய   புள்ளிகளு க்கு   வலை  வீச இருக் கிறார் கமல்  .

 

 

கமல்   லியோ  சமயத் தில்   விஜ யிடம்   கூட ஒரு படத்தை  தயாரி க்க   கமல் பேச்சு வார்த்தை   நடத்தி யதாக   தகவல்  வெளி யாகி   இருந் தது .  இந்த   த கவலும்    தற்போது   இணைய த்தில்   வைரலா கி   வரு கிறது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.