அடே ங்க ப்பா, இ ந்த நடி கை யை தி ரும ண ம் செ ய்த ஜீவா ப ட ந டிகர். ..!! ! புகை ப்ப டத் தை பார் த்து விய ப் பில் ர சிக ர்க ள். .. !!! இ ணைய த் தை கல க்கும் புகை ப்ப டங் கள் உள் ளே … !! !

0

த மி ழ் சி னிமா வையே தி ருப் பி போ ட்ட இய க்கு னர் களின் மி க மு க்கி யமா னவர் பா ரதி ராஜா. ஹீரோ வை ந ம்பி ப டம் இல் லை, க தை யை ந ம்பி தான் படம் இரு க்கி றது என பல பு திய மு கங் களை அ றிமுக ப்படு த்தி வெ ற்றி நா யகர் களாக வல ம் வர வைத் தவர் பா ரதி ராஜா. அந்த வகையில் பாரதிராஜா இய க்கத்தில் 2013ஆம் ஆண்டு இய க்கிய திரை ப்படம்தா ன் அன் னக்கொடி. இந்த திரைப்ப டத்தின் மூ லம் கதாநா யகனா க அ றிமுகமா னவர் தான் நடிகர் லக்ஷ்மன். மேலும், இந்த திரை ப்பட த்தில் நடிகை ரா திகாவின் மக ள் கார் த்திகாவு ம் நடித்து ள்ளார் என்பது குறி ப்பிடத்த க்கது.இயக்குனர் பாரதிராஜா இயக்கிய ‘அன்னக்கொடி’ படத்தில் கதாநாயகனாக அறிமுகமானவர், நடிகர் லக்ஷ்மன் நாராயணன். இந்த படத்தை தொடர்ந்து, இயக்குனர் சுசீந்திரன் நடிகர் விஷ்ணு விஷாலை வைத்து இயக்கிய ‘ஜீவா’ படத்தில் கிரிக்கெட் வீரராக நடித்து கலக்கி இருந்தார். இந்நிலையில் நடிகர் லக்ஷ்மனுக்கும், பழனிக்கு அருகே உள்ள நெய்க்காரப்பட்டியை சேர்த்த சம்யுக்தா என்கிற பெண்ணுக்கும்

நவம்பர் மாதம் 10 ஆம் தேதி, மதுரை இடா சுடர் அரங்கில் திருமணம் நடந்துள்ளது. லக்ஷ்மன் திருமணம் செய்துள்ள பெண், கர்நாடகாவில் உள்ள பெல்காம் ஜவகர்லால் நேரு இன்ஸ்டிடியூட்டில் தற்போது எம்பிபிஎஸ் ஐந்தாம் ஆண்டு பயிற்சி எடுத்து வருகிறார். திருமணம் ஆகி சில நாட்கள் ஆன போதிலும் இவர்களுடைய திருமண புகைப்படங்கள் இப்போது சமூக வலைத்தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது. இதை பார்த்து ரசிகர்கள் பலர் இந்த தம்பதிகளுக்கு தங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகிறார்கள். அதனைத் தொடர்ந்து இயக்குனர் சுசீந்திரன் இ யக்கத்தி ல் நடிகர் விஷ்ணு விஷால் நடிப்பில் வெ ளிவந்த திரை ப்படம் தான் ஜீவா.

இந்த திரை ப்பட த்தில் கூட இவர் நடி த்திரு ப்பார். அந்த திரை ப்பட த்தில் கிரி க்கெட்டராக இவர் நடி த்திரு ப்பார். மேலும், அந்த திரை ப்பட த்தின் மூ லம் ஏரா ளமான ரசிக ர்கள் ம த்தியில் இவர் பிரப லமானார். இதனைத் தொடர்ந்து இவர் சம்யுத்தா ராஜ்குமார் என்பவரை தி ரும ணம் செய்து கொ ண்டுள் ளார். இவர் நடிகராக மட் டுமல் லாமல் கா ர்மெண் ட் எக்ஸ் போர் ட் வி யாபார த்தை நடத்தி வருகி ன்றார். இந்த வகையில் இவரது ம னைவி யின் புகை ப்படம் தற்போது இணை யதள ங்களில் மிக வேக மாக பர வி வருகி ன்றது. அந்த புகைப்ப டத்தை பார் த்த ப லரும் உங்களுக்கு தி ரும ணம் ஆ கிவிட்ட தா என்று கூட ப லரும் கூறி வந்து ள்ளா ர்கள்…

Leave A Reply

Your email address will not be published.