அட ப்பாவமே, ஆ ளே அடை யாளம் தெ ரியாத அளவு க்கு மாறி ப்போ ன ந டி கை நக் மா.. .! !! இ ந் த நி லை க்கு இ துதா ன் கார ண மா.. . ? ?? வெ ளிவ ந்த த க வல் கே ட்டு அதி ர்ச்சி யில் ர சிக ர்க ள்.. .! !!

0

நடிகை நக்மா ஒரு இ ந்தி ய திரை ப்பட நடிகை மற்றும் அ ரசிய ல்வாதி ஆவார்.நந்திதா மொராஜி (நர்மதா சாதனா) அல்லது பிரபலமாக நக்மா தமிழ், இந்தி, மற்றும் தெலுங்கு திரைப்பட நடிகையாவார். 1993 -1997 இற்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் இவர் தமிழ்த் திரைப்படத்துறையில் முக்கிய கதாநாயகியாக இருந்தார். இவரது தாயார் இஸ்லாம் மதத்தையும், தந்தையார் இந்து மததையும் சேர்ந்தவராவார். நடிகை நக்மா பாக் கியில் திரை ப்படத்தி ல் அவரது சி னிமா அ றிமுகமா னார் என்பது குறி ப்பிடத்த க்கது. அதன் பிறகு கரானா மொகுடு, கிங்மாமா, கஹாகன், பாஷா, லால் பாத்ஷா போன்ற பல திரை ப்பட ங்களில் அவரது பா த்திரங்க ளுக்கு நன்கு அறி யப்படுகி றார். மேலும், நடிகை நக்மா த மிழ் சி னிமாவில் க வ ர் ச் சி பு யலாக 90 கால க்கட்ட த்தில் ஒரு காட் டு காட் டியவர் தான் நக்மா. அன் றைய கால த்தில் நக் மாவை பார் த்து ஏ ங்கா த ரசிக ர்களே கிடை யாது என்று தான் சொ ல்லவே ண்டும்.

அந்த ளவுக்கு த ன்னு டைய கே ரியரி ல் கொ டிகட் டிப் பற ந்த நடிகை நக்மா.  இதனை தொடர்ந்து நடிகை நக்மா த மிழ் மட் டுமல் லாமல் ஹி ந்தி, தெ லுங்கு போன்ற பல மொழித் திரை ப்படங்க ளில் தனது சி றப்பா ன நடி ப்பை வெ ளிக் கா ட்டி வந் துள் ளார். தற்போது 46 வ யதாகியு ம் தி ரு ம ண ம் செய்து கொ ள்ளாம ல் இருக்க கார ணம் நக்மா கா த லி த்த அந்த இரண்டு பேர் தான். அதன்பின் தென்னிந்தியா பக்கமே திரும்பாத நக்மா பாஞ்பூரி நடிகர் ரவி கிஷான் என்பவரை காதலித்தார். அவருடன் சில கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட பிரிந்துவிட்டார்.அதன்பின் தன்னுடன் ஜோடியாக நடித்த சரத்குமாருடன் ரகசிய தொடர்பில் இருந்து வந்தார் நடிகை நக்மா.

சரத்குமாரின் அரம்பக்கட்ட சினிமாவில் இருவரும் ஒருசில படங்களில் நடித்த போது சரத்குமாருக்கு திருமணமாகி இருந்தது. அப்படி ஆரம்பகால சினிமா வாழ்க்கையில் நக்மாவுடன் வெளிப்படையாக கிசுகிசுக்கப்பட்டவர் கிரிக்கெட் வீரர் செளரவ் கங்குலி. 2001ல் அவருடன் தொடர்பில் இருந்தார் நக்மா. கங்குலிக்கு ஏற்கனவே திருமணமாகியது தெரிந்தும் அவருடன் லிவ்விங் டு கெதரில் இருந்து வந்தார். பின் கங்குலி குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட சில பிரச்சனையால் அவரை விட்டு பிரிந்துவிட்டார் நக்மா. அதை பொருட்படுத்தாமல் நக்மா அவருடன் தொடர்பில் இருந்துள்ளார்.

பத்திரிக்கையில் இச்செய்தி கிசுகிசுக்கப்பட்டு சர்ச்சையானதால் சரத்குமாரின் குடும்பத்திற்காக நக்மா விலகிவிட்டார். இதைதொடர்ந்து நடிகர் மனோஜ் திவாரியுடன் தொடர்பில் இருப்பதாகவும்  இருவரும் சேர்ந்து எடுக்கப்பட்ட புகைப்பட லீக்காகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. ஆனால் இதெல்லாம் பொய் என்று நக்மா கூறி மறுத்தார். மூன்று நடிகர்களுடன் காதல்! கிரிக்கெட் வீரருடன் டேட்டிங்! 47 வயதாகியும் தனிமையில் இருக்கும் நடிகை நக்மா? இத்தனை தோல்விகளை சந்தித்த நக்மா இந்த காரணத்திற்காக தான் திருமண வாழ்க்கையை வெறுத்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. தற்போது அரசியல், ஆன்மீகம் என்று நாட்களை கழித்து வருகிறார் நடிகை நக்மா.

அதன் பிறகு சி னிமாவில் பெ ரிதா க வா ய்ப்புக ள் கிடை க்காம ல் இருந்த காலத் தி ல் அ ரசிய ல் ப க்கம் திரும் பிவிட் டார். தற்பொழுது ஒரு மு க்கி ய அ ரசிய ல் க ட்சியி ல் ஒரு பத வியி ல் இருந்து வ ருகின் றார் என்பது குறி ப்பிடத்த க்கது. மேலும், நடிகை நக்மாவின் சகோதரி தான் நடிகை ஜோதிகா அவரும் ஒரு நடிகை என்பது அனைவ ருக்கும் தெ ரிந்த ஒன்று தான். இப்போதைய நிலையில் நடிகை நக்மாவின் புகை ப்படம் ஒ ன்று வெளி யாகி உ ள்ளது. அதில் ஆ ளே அடை யாளம் தெரி யாத அளவு க்கு மா றிவி ட்டார். அந்த புகை ப்பட த்தை பார் த்த பல ரசிக ர்கள் அத னை கமெ ண்ட் செ ய்து வருகி ன்றா ர்கள். இதோ நடிகை ந க்மாவின் புகை ப்படம்…

Leave A Reply

Your email address will not be published.