சி வகா சி ப ட த்தி ல் வி ஜ ய் க்கு த ங் கை யா க ந டி த் த பெ ண் யா ர் தெ ரி யு மா . . . ? ? ? எ ன் ன து , இ ந் த மு ன் ன ணி ந டி கை யா . . . ? ? ? இ ணை ய த் தி ல் தீ யா ய் ப ர வு ம் பு கை ப் ப ட ம் . . . ! ! ! பு கைப் ப ட த் தை பா ர் த் த அ தி ர் ச் சி யி ல் ர சி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

சி னிமாவை பொறு த்தவரை கு ழந் தை நட்ச த்திரமாக இருந்து தற்போது நடி கையாக திகழ் ந்தவர் ஏரா ளமாக உண்டு. அந்த வகையில் கு ழந் தை நட்ச த்திரமாக நடித்தவர். அதன்பிறகு குறு ம் பட ங்களில் நடித்து சி னிமாவில் வாய் ப்புகள் ஏதோ ஒரு முழு த் திரைப் பட ங்களில் மட்டும் நடித்து வந்தவ ர்கள் ஒரு சிலர். அந்த வகையில் வெ ண்பாவும் ஒருவர். இவர் த மிழ் திரை யுலகில் பணிபு ரிந்து வருகி ன்றார். மேலும், இவரது முதல் திரை ப்படம் என் றால் சிதம்பர த்தில் ஒரு அப் பாசாமி. இந்த திரை ப்படம் மூ லமாக தான் இவர் அறிமு கமானார். அதன் பிறகு கா த ல் ச டுகு டு என்ற திரை ப்பட த்தின் மூ லம் பிரப லமாக இருந்து வந்து ள்ளார் என்பது குறிப்பி டத்தக்கது. மேலும், த மிழ் திரை ப்பட த்தில் பள் ளிப் பருவ த்திலேயே மா யநதி ஆ யிரம் ஜெ ன்மங்கள் உள்பட மு க்கிய திரை ப்பட ங்களில் நடித்து புகழ்பெ ற்றார்.

சினிமாவில் குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமாகி பின் நாட்களில் சிறப்பான நடிகர், நடிகை வலம் வருவது வழக்கம் அந்த வகையில் கமல், விஜய், ஷாலினி சாந்தனு ஆகியோரை தொடர்ந்து அந்த வரிசையில் தற்போது வலம் வருபவர் நடிகை வெண்பா. தமிழ் சினிமாவில் குழந்தை நட்சத்திரமாக பல்வேறு திரைப்படங்களில் இவர் நடித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடதக்கது அதிலும் குறிப்பாக தமிழில் பல டாப் நடிகரின் படங்களில் நடித்து பின்னி பெடலெடுத்து உள்ளார்.

அந்த வகையில் தளபதி விஜய் நடிப்பில் வெளியாகி அதிரி புதிரி ஹிட் அடித்த சிவகாசி படத்தில் அவருக்கு சின்ன வயது தங்கையாக மிரட்டி இருந்தார். அதுபோல கற்றது தமிழ் திரைப்படத்தில் குட்டி அஞ்சலியாகும் பின்னி பெடலெடுத்திருந்தார். இப்படி குழந்தை நட்சத்திரமாக வலம் வந்த வெண்பா பள்ளி படிக்கும் போது ஒரு சில சிறப்புக்குரிய திரைப்படங்களில் நடித்து ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்து உள்ளார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது .அந்த வகையில் காதல் கசக்குதய்யா இவருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு படமாக இருந்து வருகிறது.

இப்படியிருக்க இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெண்பா பேப்பர் நியூஸ் பேப்பர் போன்ற ஒரு உடையை அகளை கவர்ந்த வண்ணமே இருக்கின்றன. மேலும், நடிகை வெண்பா 2005 ஆம் ஆண்டில் கு ழந் தை நட்ச த்திரமாக நடக்கத் துவ ங்கினார். அந்தத் திரைப்ப டத்தில் தங்க ர்ப ச்சன் மு க்கிய கதாபா த்திரத்தில் நடித்தார். அதனைத் தொடர் ந்து நடிகர் சூர்யா நடிப்பில் வெ ளியான கஜினி என்ற திரைப்ப டத்தில்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.