இந் த ந டி க ரி ன் வா ழ்க் கை இ ப் ப டி யா ஆர ம் பி த் த து . . . !! ! ஒ ரு ஏ ழை கு டும் ப த் தி ல் பி ற ந் த கு ழ ந் தை .. . ! ! ! இ ப் போ து ப ல ஏ ழை கு டு ம்ப ங் க ளு க் கு உ த வு வ து எ ப்ப டி. . . ! ! ! யா ர் இ ந் த கு ழ ந் தை தெரி யு மா . . . ?? ? அ து தெறி ச் ச நி ங் க ளே ஷா க் கா யி டு விங் க . . . ! ! !

0

நமது தமிழ் திரையுலகில் உள்ள நடிகர்கள் மற்றும் நடிகைகள் என்று பார்த்தால் அனைவருமே ஒரு நல்ல நிலைமையில் தான் இருந்து வருவார்கள் ஆனால் ஒரு சில நடிகர்கள் மட்டும் தான் தனது ஒரு சாதாரண ஏழை குட்ம்பத்தில் இருந்து வருவார்கள் தற்போது அந்த வகையில் பல நடிகர்கள் தற்போது வரை நமது தமிழ் திரைப்படத்தில் இருந்து தான் வருகிறார்கள். தற்போது அந்த வகையில் ஒரு எலி குடும்பத்தில் இருந் வரும் நடிகர்கள் எடுத்த உடனே நமது திரைப்படத்தில் நடிக்க வருவதில்லை பல இடங்களுக்கு சென்று வாய்ப்பு இல்லாமல் வேற வழியே இல்லை என்றால் சின்னத்திரை பக்கம் செல்வார்கள் அதிலும் தனது மொத்த திறமைகளையும் காண்பித்தால் மட்டுமே மக்களிடையே ஒரு நல்ல வரவேற்ப்பு கிடைக்கும்.

அப்படி அந்த வகையில் இருக்கும் நடிகர் தான் மகத். இவர் வல்லவன் என்ற திரைப்படத்தில் ஒரு சில சின்ன சின்ன கதப்பத்திரத்தில் நடித்து நமது மக்கள் முனால் ஒரு நடிகராக அறிமுகமானவர் தான் நடிகர் மகத் என்பது தற்போது குறிப்பிடத்தக்கது.இதில் போல தான் நமது பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் தற்போது வரை எளிதில் யாரும் கலந்து கொள்ள முடியாது .

அந்த நிகழ்ச்சியில் தனது திறமையை காட்டி கலந்து கொண்டு ஒரு சிலநாட்களில் இந்த நிகழ்ச்சியை விட்டு சென்றாலும் சமூக வலைதளத்தில் தானி ஓற்றி மக்கள் பேசும் வகையில் நாம் அந்த நிகழ்ச்சியில் தனது பங்களிப்பை போட்டு இருக்க வேண்டு. மலஐம் தற்போது தனது வாழ்க்கையில் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு வந்தால் எப்படியாவது திரைப்படத்தில் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்துவிடும் என்ற எண்ணத்தில் பல நடிகைகள் மற்றும் நடிகர்கள் தற்போது வரை இருக்கிறார்கள்.

ஆனால் அந்த நடிகை யஷிகவை அந்த பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இருந்து விலகிய பின்னர் அந்த காதலையும் அப்பட்டியே விட்டுவிட்டு தனது நீண்ட நாள் காதலியான பிராச்சி என்ற நடிகையுடன் தனது வாழ்க்கையை திருமணம் செய்து துவங்கினார்.மேலும் தற்போது நடிகர் மகத் தனது அம்மாவின் புகைப்படத்தை சிறு வயதில் எடுத்த புட்கைப்படத்தை நம்முடன் பகிர்ந்துள்ளார்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.