ரெ க் க தி ரை ப் ப ட த் தி ல் ந டி த் த மா லா அ க் கா வா இ வ ங் க . . . ? ? ? ப ட வா ய் ப் பு இ ல் லா த தா ல் எ ன் ன செ ய் கி றா ர் தெ ரி யு மா . . . ? ? ? அ து க் கு ன் னு இ ப் ப டி யா ப ன் னு வி ங் க . . . ! ! ! ஷா க் கா ண ர சி க ர் க ள் . . . !!!

0

நடிகர் விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் கடந்த ஆண்டு வெளிவந்த திரைப்படம் தான் ரெக்க. அந்தத் திரைப்படத்திற்கு பிறகு ம க்க ளிடம் மிக பிரப லமானவர் தான் நடிகை சிஜா ரோஸ் என்பவர். அந்த திரைப்படத்தில் இவருக்கு ஒரே ஒரு டய லாக் மாலா அக்கா ஐ ல வ் யூ இந்த டய லாக்கை பெரிய அளவில் பிரபலம் அடைந்தது என்று கூட சொல் லலாம். அந்தத் திரைப்படத்திற்கு பிறகு இவர் மிக பிரப லமாக அறியப்ப ட்டார். மேலும், இவர் நடித்த எல்லா திரைப்படங்களும் இதுபோன்று தான் நடித்திருப்பார். இவர் த மிழ் மட்டும ல்லாமல் மலை யாளம், கன் னடம், தெலு ங்கு போன்ற பல மொழித் திரைப்படங்களில் கதாநா யகியாக நடித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிட த்தக்கது.

இவர் த மிழ் திரைப்படங்களில் முதலில் நடித்ததில்லை. நடிகை சிஜா ரோஸ் கன் னட மொழி திரைப்படத்தில் தான் முதன்முதலாக சி னிமாவிற்கு அறிமு கமானார். மேலும், த மிழ் சி னிமாவில் இவர் நடித்த முதல் திரைப்படம் கோ ழி கூவு து என்ற ஒரு திரைப்படத்தின் நடித்து ஓர ளவுக்கு பிரப லமானார். அந்த திரைப்படத்தில் வெளியே அவருக்கு ரசிகர்கள் ஏ ற்பட்டு விட்டார்கள். அந்தத் திரைப்படம் சரியாக ஓ டவில்லை என்றாலும் அந்த திரைப்படத்தின் மூ லமே ரசிக ர்கள் ம த்தியில் தனக்கென ஒரு இட த்தை பிடித்து விட்டார்.

அந்தப் திரைப்படத்தைத் தொடர்ந்து அடுத்து மாசா ணி, மா தவனும் மலர்வி ழியும் போன்ற த மிழ் திரைப்படம் நடித்துள்ளார். முதலில் படத்தில் நடிக்க ஒ ப்பந்தம் செய்துவிட்டு அதன் பிறகு பல காரண த்தினால் வேறு ஒரு நடிகையை ஒ ப்பந்தம் செய்தா ர்கள். ஆனால், இரண்டாவதாக வந்த நடிகைக்கு சி னிமாவில் ஓர ளவுக்கு வெற்றி பெற வாய் ப்புகள் இருக்கின்றது.

அப்படி த்தானே சூ துக வ்வும் திரைப்படத்தில் நடிகர் விஜய் சேதுபதிக்கும் மற்றும். மெரினா திரைப்படத்தில் நடிகர் சிவகார்த்திகேயனுக்கும் மாற்றி கொடுக்க ப்பட்டது. மேலும், நடிகர் விஜய் சேதுபதி நடிக்கும் ஒவ்வொரு படத்திலும் வி த்தியா சமான கதைகள் இருப்பதினால் ரசிகர்களை மிகவும் கவர் ந்து விடுவார் என்றுதான் சொல் லலாம்.

மேலும், ரஜினி நடிப்பில் வெளியான பேட்டை திரைப்படத்தில் வி ல்ல னாகவும் மற்றும். நடிகர் விஜயுடன் மாஸ்டர் திரைப்படத்தில் வி ல்ல னாகவும் நடித்து அதிலும் சிறந்தவர் என்று பெயர் எடுத்து விட்டார். இந்த வகையில் 2016ஆம் ஆண்டு வெளியான திரைப்படம் தான் ரெக்கை. அந்தத் திரைப்படத்தில் வரும் க ண்ணம்மா பாடல் பெரிய அளவில் ஹி ட்டா னது.

அந்த பாடல் மூ லம் தான் நடிகை சிஜா ரோஸ் பெரிய அளவில் ரசிகர்கள் பிரப லமானார். தற்போது உ ட ல் எடை அதிக ரித்து போன்ற புகைப்ப டத்தை வெளியி ட்டுள்ளார். இதனை பார்த்த பல ரசிகர்கள் மாலா அக்கா இது.? என்று விய ப்பில் பார் த்து உள்ளார்கள். அந்த புகைப்படம் தற்போது ச மூக வலை த்தள பக்க த்தில் வைர லாக பர வி வருகி ன்றது…

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.