பிரதீப் ரங்கநாத னுக்கு ஜோ டியாக நடிக்க யோசி க்கும் பிரபல இளம் நடிகை .!! இரண்டு படம் கூட முழுசாக நடிக் காத நிலையில் ஓவர் சீன் கா ட்டும் நடிகை.!!

0

தமிழ்   சினிமா வில்   தற்போ து    பிரபல   நடிக ராக   இருந்து   வரு பவர்   நடிகர்   பிரதீப் ரங்கநாத ன்  .  இவர்   கோமாளி   திரைப்ப டத்தின்   மூலம்   இயக்கு னராக   அறி முகம்   ஆகி   முதல் படமே   வெற் றியை   கொ டுத்தது .

 

 

அதை   தொடர் ந்து   லவ் டுடே என்ற   படத்தை   இயக் கி   கதாநாயக னாகவும்   நடித்தி ருப்பார்  .  இந்த திரைப்பட ம்   கிட்ட த்தட்ட   100   கோடி வசூல்   செய்தது  .  அதனால் தற் போது   பல   இயக்கு னர்களு ம்    பிரதீப் இடம்   கதை   சொல்ல காத்துக் கொண்டிரு க்கி றார்கள் .

 

 

மேலும் பல   நடிகைக ளும்   அவர் படத்தில்   நடிக்  க   விருப் பம்   தெரிவித் திருக்கி றார்கள்  .  இந்த நிலையில்   விக்னேஷ் சிவன்   பிரதீ ப்பை   வைத்து ஒரு   படத்தை   இயக்க   இருக்கிறா ராம்  . அந்த படத்தில்   நயன்தா ராவும்   ஒரு   கதாபாத்தி ரத்தில்   நடிக்க   இருக்கி றார் .

 

 

ஆனால்   நயன்தா ரா   கூட நடிக்க    ஒப்புக் கொண்ட   நிலை யில்   தற் போது   ஒரு பிரபல   நடிகை   இவரு டன்   இணைந்து   நடிக்க   ஓவர்   பில் டப்    காட்டி   வருகிறா ராம்  .    அந்த நடிகை வேறு   யாருமி ல்லை   பிரம்மா ண்ட   இயக்கு னர்   சங்க ரின்   மகள்   அ திதி   சங்கர்  தான் .

 

 

இவர்   கார்த்தி   நடிப்பில்   வெளி யான   விருமன்    படத்தில்   கதாநாய கியாக   அறிமுக மானார்  .  சிம்பு நடிப்பில்   உருவாக இருந்து   கைவிட ப்பட்ட   கொ ரோனா   குமார்   திரைப் படத்தில்   அநீதி சங்கர்   கமிட் டாகி   இருந் தார் .   த ற்போது   அந்த படத்தில்    பிரதீப்   நடிக்க   இருக்கி றாராம் .

 

 

என்ன  தான்  ஒ ரு படம்   வெற்றி  அ டை ந்திருந் தாலும்   இவருடன்   நான்   நடிப்பதா   என அதிதி    யோசித்து   வரு கிறா ராம்.   அதனால்    நய ன்தாரா   கூட   காட்டா த   சீனை அதிதி   தற்போது   போட்டு   வருவ தாக  பேச்சு   அடிப டுகிறது .

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.