பிரபல நடி கர் ரமேஷ் திலக் கின் பலரும் பார் த்திராத திரு மண மற்றும் குடும்ப புகைப் படங்கள்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவின்  பிரபல துணை  நடிகராக   இருப் பவர்   தான் நடிகர்   ரமேஷ் திலக்  .  நளன்   குமாரசா மியின்   சூது கவ்வும்   திரைப்பட த்தின்   மூலம்   ரசிக ர்கள்   மத்தியில்   பிரபலமா னார்.

 

 

மேலும் நேரம்   திரைப்படத் தில்   சிறிய    கதாபாத் திரத்தில்   நடித்தி ருந்தா ர்  .  மேலும்   2012   ஆம் ஆண்டு   மாப்பிள் ளை   திரைப்ப டத்தி ல்   சிறிய   கதாபாத் திரத்தில்   நடி த்து    சினி மாவில்   அறிமுகமா னார்.

 

 

அதைத்   தொடர் ந்து   ம ங்காத் தா  ,  மெரினா  ,    நேரம் ,   வாயை மூடி பேசவும்  ,   டிமான்டி   காலனி  போன்ற   திரைப்பட ங்களில்   ந டித்தார் . அதை   தொடர் ந்து   பல திரைப்பட ங்களில்   துணை   நடிக ராக   இவர்   நடித்து   வந்திரு க்கிறார்.

 

 

சூப்பர்   ஸ்டார்   நடிப் பில்   வெளி யான   காலா ,    விசுவா சம் ,   மாஸ்டர்   ,   விக்ரம் போன்ற   பல   முன் னணி   நடிக ர்கள்   படத்தி ல்   இவர்   ந டித்திரு க்கிறார்  .  தமிழ் மட்டு மின்றி   மலையா ளத்திலும்   சில   திரைப்படங்க ளில்   இவர்   ந டித்திரு க்கிறார்.

 

மேலும் பல  விஜய்  சேதுபதி   படங்க ளில்   இவர்   அவருடன்   நடித்திரு ப்பார்  .  மேலும் இவர் 2018  ஆம் ஆண்டு ஆர். ஜேவாக   இருந்த   நவல ட்சுமி   என்ப வரை   திருமணம்   செய்து   கொ ண்டார் .   பலரும்   பார்த்தி ராத   அவர்க ளது   திருமண   புகைப்ப டங்கள்

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.