தமிழ் சினிமா வின் பிரபல நடன இயக்குன ராக இருக்கும் விஜய் டிவி சாண்டி யின் திருமண மற்றும் குடும்ப புகைப்ப டங்கள்.!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரபல நடன   இயக்குன ராக  இருப்ப வர்  தான் சாண்டி மாஸ் டர் .   2005 ஆம் ஆண்டு   மானாட   மயிலா ட   என்ற   நிகழ்ச்சி யின்   மூலம் அறியப்ப ட்டவர்   தான்   சாண்டி .   இவர் பிரபல நடன   இயக்கு னர்   கலா   மாஸ்ட ரின்  சிஷ் யன்.

 

 

பின்   கிங்ஸ் ஆப் டான்ஸ்   என்ற   நிகழ்ச் சியில்   நடுவரா க   இருந்தா ர்  . 2017 ஆம் ஆண்டு   திரைப்படத் தின்   மூலம்   சினிமா வில்   அறிமுகமா னார் .  அதன் பின் சிம்பு நடிப்பில்   வெ ளியான   வாலு   திரைப்பட த்தின்   மூலம் நடன   இயக்குன ராக   பிரபல மானார்.

 

 

அதற்கு  பின்   ரஜினி நடிப்பில்   வெளி யான   காலா   திரைப்பட த்தில்   ப  ணியாற்றி   இருக்கி றார் .   அதன் மூலம்   கிடை த்த   பிரபலத் தால்   பிக் பாஸ்  சீசன்   மூன் றில்   போட்டி யாளராக   கலந்து   கொ ண்டார்  . அதன் மூலம் பெரிய   அளவி ற்கு   ரசிகர் களை   கவர் ந்தார்.

 

 

அத ற்கு   பின்னர்   தற் போது  பரியே றும்   பெரு மாள்  ,  தில்லுக்கு துட்டு     படங் களில்   பணியா ற்றி   இருக் கிறார்  .  சமீபத் தில்   கூட   விக்ரம்   திரைப்ப டத்தில்   பணியாற் றி    இருக் கிறா ர்  .  மேலும்   தற்போது   பல   முன்ன ணி   நடிக ர்கள்   படத்தில்   பணி யாற்றி   வருகி றார்.

 

 

இவர்  முத லில்  நடி கை   காஜல்  பசுபதி   யை   திருமணம் செய்து   2012 ஆம் ஆண்டு விவாக ரத்து  பெற் றார் .   பின்  சில்வியா   என்ப வரை    திருமணம்   செய்து கொண் டார்  . தற் போது  இவரு க்கு   ஒரு மகள்   இருக் கிறார் .    இவரது   தி ருமண   புகைப் படங்கள்

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.