ரோலக்ஸை விட மிரட்ட லான கேமியோ கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கும் உலகநாயகன் கமல்ஹாசன்.! ஆனால் லியோ படத்தில் கிடையாதா.? எந்த படத்தில் தெரி யுமா.?

0

தமிழ்  சினிமாவின்  பிரபல நடிகர்  கமல ஹாசன்  . இவர் விக்ரம்   திரைப்படத் தின்  மூலம்  மிகப்பெரிய   கம்பே க்கை   கொடுத் தார்  . இவருடைய சினிமா கரியர் முடிந்து விட்டது என்று  நினைத்த   நிலையில்   விக்ரம் படத்தின்  மூலம்   400  கோடி வசூல் செய்து   சாதனை   படை த்தார் .

 

 

அதை தொடர்ந்து   கிடப்பி ல்   கிடந்த இந்தியன்   2    திரைப்பட த்தை  தூசி தட்டி மீண்டும்   நடித்து   வருகி றார் .   இதை அடுத்து   அடுத்த டுத்த   திரைப்பட ங்களில்   நடிக்க   தீவிர மாக   இருந்து    வரு கிறார் .   அதன் படி    ஹச்   வினோத் உடன்   ஒரு படம் நடிக்க   கமிட்   ஆ கி   இருக் கிறார்.

 

 

அதை   தொடர்ந்து   இயக்கு னர்   மணிரத் னத்துடன்   ஒரு   படத்தி ற்கும்   தயாராகி வருகி றார்  இவர் .   இந்த நிலையில்   படங்க ளில்  நடிப்ப தை   தாண்டி   படங்களை தயாரிப்ப திலும்   அதிக   கவனம்   செலு த்தி   வரு கிறார்  .  அதன் மூலம் சிவகா ர்த்திகேய னின்   ஒரு   ப டத்தை   தயாரி க்கிறார்.

 

 

அதே போல்   சமீபத்தில்   வெளி யான   தகவல் பாடி   தேசிங்கு   பெரி யசாமி   இயக் கத்தில்   சிம்பு  நடிக்கும்   புதிய   படத்தையும்   தயாரிக் கிறார்   இவர் .   தற்போது லியோ   திரைப்படத் தில்   கமல்  கேமியோ   நடிப்பா ரா    lcu   வில்  இணையு மா   என பலரும் கேள்வி   எழுப்பி   வ ந்தனர்.

 

 

இந்த நிலையில்   தேசிங்கு   பெரிய சாமி   இயக்கும்   சிம்பு படத்தில்   ரோலக்ஸ்   போன்ற ஒரு   பயங்கர கேமியா   கதாபாத்திரத் தில்   கமல் நடிக்க   இருக்கி றார்  என தற்போது   தகவல்   வெளியாகி  இருக் கிறது  .  ஏனெ ன்றால்   கமல் அந்த படத்தை தயாரி க்கி றார்.

 

 

அந்த  ப டத்தில்  சில   நிமிடங் கள்  அவர்   வந்தால்  படம்  மிகப்பெரிய   லாப த்தை   கொடு க்கும்  என  திட்ட மிட்டு   இருக்கி றாராம் .   இத னால்   கூடிய விரைவில் ஒரு மிரட்ட லான  கேமி யோவில்   கமலை   எதிர்பார் க்கலாம் .    இது தற்போது   இணை யத்தில்   வைரலாக  பேசப்  பட்டு   வ ருகிறது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.